นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดหลักการพื้นฐานของบริษัท ลากูน่า จ๊อบส์ จำกัด (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้รับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทและพนักงานของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ขายหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ทำงานให้หรือในนามของเรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“PDPA”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอ

ลากูน่าจ๊อบส์ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหางานทั้งชั่วคราวและงานประจำทั่วประเทศไทย โดยที่ไม่จำกัดเรื่องของวุฒิการศึกษา

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจว่าเราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในขณะที่ความสัมพันธ์ของเรากับคุณยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้น คุณควรกลับมาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลต่อสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยไม่ชักช้าโดยการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการ เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง และมีแนวโน้มที่จะใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายของบุคคลที่สามซึ่งจะควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจส่งเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้และคุกกี้อาจเก็บรวบรวม เราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

หากคุณมีคำถามหรือไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ใน “วิธีการติดต่อเรา” ท้ายหนังสือฉบับนี้

 1. ข้อมูลที่รวบรวม
 2. ทางบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนิรนามจากผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชั่นของ ลากูน่า จ๊อบส์ บนโทรศัพท์มือถือ ส่งข้อมูลและสื่อสารถึงเรา

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถระบุตัวตนหรือสามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน รหัสไปรษณีย์ ตำแหน่งของสถานที่ หมายเลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่อีเมล

  “ข้อมูลนิรนาม” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งาน เช่น ชื่อสกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล การศึกษา หมายเลขบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต และรหัสผ่าน เมื่อผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชั่นของ ลากูน่าจ๊อบส์ บนโทรศัพท์มือถือ หรือบริการในระบบสนับสนุนของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ใบรับรองการทำงาน ซึ่งรวมถึง บัตรประชาชน ใบขับขี่ (สำหรับงานที่มีการร้องขอ) และบัญชีธนาคารด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ได้รักษาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น


 3. การให้ความยินยอมและการอนุญาตให้เก็บข้อมูล
 4. การให้ความยินยอมหรือการสร้างข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนิรนามผ่านแอปพลิเคชั่นของ ลากูน่าจ๊อบส์ นั้น แสดงว่าผู้ใช้บริการ

  1. ยินยอมให้ ลากูน่าจ๊อบส์ และ/หรือ บริษัทในเครือของ ลากูน่า ภูเก็ต เก็บ ใช้ และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่างอย่างสมัครใจ
  2. ยินยอมให้ ลากูน่าจ๊อบส์ และ/หรือ บริษัทในเครือของ ลากูน่าภูเก็ต เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้กับผู้ให้บริการ ตัวแทน ที่เป็นบุคคลที่สามของ ลากูน่าจ๊อบส์ และ กลุ่มบริษัทของ ลากูน่าจ๊อบส์ (ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง

  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  “ลากูน่าจ๊อบส์” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “เรา” หมายถึง บริษัท ลากูน่า จ๊อบส์ จำกัด

  “บริการ” หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ บนแอปพลิเคชั่นมือถือ หรือบริการอื่นๆ ของ ลากูน่าจ๊อบส์ เช่น ข้อมูล เนื้อหา และสื่ออื่นๆ ที่มาจาก ลากูน่าจ๊อบส์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สมาชิก และผู้ใช้บริการทั่วไป โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่าย

  “งาน” หมายถึง การกระทำ การให้บริการ หรือ การอื่นใด ที่ตกลงจ้าง ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ลากูน่าจ๊อบส์

  “ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึง ผู้หางาน (Talent) และ ผู้ประกอบการ (Business Partner) ที่ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน และลงทะเบียนเข้าใช้งานในแอปพลิเคชั่น

  “ผู้หางาน (Talent)” คือ ผู้ใช้งานที่ตกลงต้องการหางาน และให้บริการแก่บุคคลอื่น โดยประกาศเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลโปรไฟล์ รูปแบบการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดที่จะมีต่อไปในอนาคต

  “ผู้ประกอบการ (Business Partner)” คือ ผู้ใช้งานที่เป็นองค์กร บริษัทฯ นิติบุคคล หรือผู้ให้บริการสรรหาบุคลากร ที่อาจมีการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือโฆษณาส่งเสริมบริษัทฯหรืองานของบริษัทฯหรือลูกค้า ผ่านเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ และตกลงจ้างผู้หางาน (Talent) ดำเนินการตามที่ตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดที่จะมีต่อไปในอนาคต

  “ลงทะเบียน” หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้งานกระทำเพื่อเป็นสมาชิก โดยเปิดเผยข้อมูลให้ ลากูน่าจ๊อบส์ และให้ ทางบริษัทฯ ได้เก็บรักษารายละเอียดต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว เรซูเม่ของผู้หางาน (Talent) ข้อมูลโปรไฟล์ และโฆษณาของผู้ประกอบการ (Business Partner) หรือผู้ลงโฆษณา ไว้ในระบบ เพื่อประโยชน์ในการหางาน จัดหาและการจ้างงาน

  “ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลโปรไฟล์” คือ รายละเอียดของผู้หางาน (Talent) และ ผู้ประกอบการ (Business Partner) ที่ได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน แอปพลิเคชั่น และได้สร้างบัญชี พร้อมใส่ข้อมูล ตามที่ทางบริษัทฯกำหนดให้สามารถแสดงได้

  “ความผิดร้ายแรง” คือ ความผิดที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด และออกประกาศว่าการกระทำใดที่เป็นความผิดร้ายแรง หากผู้ใช้งานคนใดฝ่าฝืน หรือกระทำความผิดร้ายแรง ทางบริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานได้ทันที รวมทั้งการลบบัญชีออกจากระบบ ในกรณีที่ความผิดร้ายแรงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาและเรียกค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว

  “การจ้างงาน” หมายถึง ข้อตกลง การสมัครงานของผู้หางาน (Talent) และตกลงจ้างของผู้ประกอบการ (Business Partner) ต้องตรงกัน ตามเงื่อนไข

  “รายได้” หมายถึง เงินที่ผู้หางาน (Talent) จะได้รับเมื่อได้ส่งมอบงานหรือได้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ (Business Partner) ครบถ้วนตามที่ตกลงในแอปพลิเคชัน

  “ค่าจ้าง” คือ อัตราค่าจ้างที่ผู้ประกอบการเสนอค่าจ้างให้กับผู้หางาน ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ/หรือยกเลิก การลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ที่เสนอค่าจ้าง ต่ำกว่าราคาค่าแรงขั้นต่ำกฏหมาย กำหนด

  “คะแนนอดีตพนักงานลากูน่า” หรือ “Laguna Alumni Score” คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินการปฏิบัติงานในช่วงที่เคยทำงานกับบริษัทในเครือของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ของ ผู้หางาน (Talent) ที่เป็นอดีตพนักงานลากูน่า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้หางาน (Talent) และเพื่อให้ผู้ประกอบการ (business partner) ได้พิจารณาก่อนการจ้างงาน บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะไม่แสดงข้อมูลการให้คะแนน ความคิดเห็น คำติชม คำแนะนำ บางรายการในระบบ

  “การให้คะแนน ลากูน่า จ๊อบส์” หรือ “Laguna Jobs Review” คือ ขั้นตอนหลังจากที่ ผู้หางาน (Talent) ได้ส่งมอบงาน หรือ เสร็จสิ้นการให้บริการ และผู้ประกอบการ (Business Partner) ได้ยอมรับงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจรวมทั้งความคิดเห็น คำติชม คำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพต่อไป รวมทั้งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้หางาน (Talent) เพื่อให้ผู้ประกอบการ (business partner) ได้พิจารณาก่อนการจ้างงาน ข้อมูลการให้คะแนนจะไม่ถูกลบออกจากระบบ แต่บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะไม่แสดงข้อมูลการให้คะแนน ความคิดเห็น คำติชม คำแนะนำ บางรายการในระบบ

  “ผู้หางาน (Talent) ที่ยืนยันตัวตน” หมายถึง ผู้หางาน (Talent) ที่ได้ส่งเอกสารต่างๆ ครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลบัตรประชาชน รูปถ่าย ที่อยู่ในการติดต่อ และข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ (Business Partner) ตัดสินใจจ้างหรือใช้บริการ

 5. การใช้ข้อมูลของเรา
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ใช้ในการตอบรับข้อเสนอที่สร้างขึ้น หรือจัดเตรียมให้กับแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทาง บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

  1. เพื่อสร้างและรักษาบัญชีของผู้ใช้งาน
  2. เพื่อการจัดการต่างๆ ของบริการบริษัทฯ
  3. เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้งานบนระบบของบริษัทฯ
  4. เพื่อส่งอีเมลสำหรับยืนยันที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งาน เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่
  5. เพื่อส่งการแจ้งเตือน
  6. เพื่อแจ้งเตือนงานที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
  7. เพื่อจ่ายค่าแรงในการปฏิบัติงาน
  8. เพื่อจัดลำดับประสบการณ์ทำงาน
  9. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ผู้ใช้งาน
  10. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหา การสรรหาบุคลากร ของผู้ประกอบการ (business partner) การเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษาของผู้หางาน (Talent) นั้น จะทำให้โอกาสของผู้หางาน (Talent) นั้นมากขึ้น และการค้นหาของผู้ประกอบการ (business partner) สะดวกมากขึ้น
  11. เพื่อการทำการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานการใช้งาน และการหางานของผู้ใช้งาน
  12. เพื่อติดต่อญาติหรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น การติดต่อฉุกเฉินของผู้หางาน

  บริษัทฯ อาจสร้างบันทึกข้อมูลนิรนามจากข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่รวมถึงข้อมูล (อย่างเช่น ชื่อ นามสกุล) ที่บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบนำทางบนเว็บไซด์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนิรนามสำหรับจุดประสงค์อื่น และเปิดเผยข้อมูลนิรนามต่อบุคคลที่สามโดยตัดสินจากดุลยพินิจของบริษัทฯ

  ถ้าผู้ใช้งานได้ให้ข้อติชมบนระบบของ ลากูน่าจ๊อบส์ ทางบริษัทฯ จะใช้คำติชมสำหรับจุดประสงค์ต่างๆ การให้คำติชม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลคำติชมต่างๆ ไว้ในบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเก็บรักษาข้อมูลในการสื่อสารของผู้ใช้งานและจะปฏิบัติกับข้อมูลการสื่อสารของผู้ใช้งานในการยอมรับร่วมกันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  หากบริษัทฯ ถูกมีส่วนร่วมในการรวมกิจการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการขายของสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล หรือการประกาศอย่างเป็นทางการบนแอปพลิเคชั่นในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในความเป็นเจ้าของ หรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมไปถึงตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

  ยกเว้นที่เริ่มต้นเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะไม่ขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบริการของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่สามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้งานยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านดำเนินการกรอกประวัติ ส่วนตัว และข้อมูลต่างๆ และกดลงทะเบียนโดยความสมัครใจ ถือว่าท่านยินยอมอนุญาตให้บริษัท เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ถ้าท่านไม่อนุญาต กรุณายุติการใช้งานแอปพลิเคชัน ลากูน่า จ๊อบส์ ของบริษัทในทันที

  หลังจากยืนยันตัวตน หากภายหลังบริษัทตรวจพบว่า ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ ทั้งหมด หรือบางส่วน บริษัทจะระงับการใช้บัญชีของท่านชั่วคราว และให้ท่านส่งหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีของท่าน และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

  ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนในบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือหรือส่งอีเมลถึง lagunajobs@lagunaphuket.com ผู้ใช้งานอาจร้องขอให้ลบบัญชีโดยส่งอีเมลถึงบริษัทฯ แต่โปรดทราบว่าทางบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องใช้ (ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น) เพื่อเก็บข้อมูลนี้และไม่ลบ (หรือเก็บข้อมูลนี้ในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำขอลบของผู้ใช้งานหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วเท่านั้น) บริษัทฯ จะตอบกลับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน เมื่อลบข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งาน ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แต่อาจยังคงอยู่ในที่เก็บถาวรของบริษัทฯ

 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 8. เว็ปไซต์ และแอปพลิเคชันของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ให้ถือว่าผู้ปกครองได้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้บริการได้รับการยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 9. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
 10. บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผุ้ใช้งานที่รวบรวมไว้กับบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่สามที่เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่รวบรวมได้อาจรวมถึง:

  1. กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย;
  2. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือตุลาการ
  3. ธนาคารพาณิชย์; หรือ
  4. พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการหรือผู้ขาย

  เมื่อเราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผุ้ใช้งานกับบุคคลที่สาม เราจะดำเนินการควบคุมดูแลบุคคลที่สามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยหรือแบ่งปันอย่างปลอดภัย โดย ตัวอย่างเช่น การทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

 11. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไปต่างประเทศ
 12. เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่รวบรวมและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้งานไปยังกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่รวบรวมไปยังประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยมีการคุ้มครองข้อมูลหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอเท่านั้น ในกรณีที่มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวถือว่าไม่เพียงพอ เราจะจัดให้มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน หรือการถ่ายโอนจะเกิดขึ้นหากเป็นไปตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดโดย PDPA ข้อยกเว้นคือเมื่อ:

  1. การถ่ายโอนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  2. ผู้ใช้งานได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการถ่ายโอนที่เสนอหลังจากได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการถ่ายโอนดังกล่าวเนื่องจากขาดมาตรฐานความปลอดภัยหรือการป้องกันที่เพียงพอ
  3. การถ่ายโอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับผู้ใช้งานหรือการดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญาตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ;
  4. การถ่ายโอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสรุปหรือการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานระหว่างเรากับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
  5. การถ่ายโอนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของผู้ใช้งานหรือของบุคคลอื่น และเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือ
  6. การถ่ายโอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเหตุผลสำคัญที่เป็นสาธารณประโยชน์

 13. การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 14. ก่อนหรือในขณะที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเสมอถึงวัตถุประสงค์ของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น ไม่จำเป็นสำหรับเราที่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของเรา เช่น เมื่อ:

  1. ผู้ใช้งานทราบแล้วถึงวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวหรือรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
  2. เราเชื่อว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวหรือรายละเอียดของการประมวลผลของเราเป็นไปไม่ได้ หรือจะขัดขวางการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งเราได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน
  3. เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด และเราได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน หรือ
  4. เราทราบหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน้าที่ อาชีพ หรือวิชาชีพของเรา และเราได้รักษาวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวหรือรายละเอียดบางอย่างไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

 15. สิทธิภายใต้ PDPA
 16. ภายใต้ PDPA ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน:

  1. สิทธิ์ในการเข้าถึง
  2. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่เราเก็บไว้ หรือผู้ใช้งานอาจขอให้เราเปิดเผยแหล่งที่มาว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เก็บรวบรวมไว้ที่ไหนโดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอม เราจะตอบกลับคำขอของผู้ใช้งานโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำขอของผู้ใช้งาน

  3. สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล
  4. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมของผู้ใช้งานไปยังบุคคล/องค์กรอื่น หรือขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานรวบรวมซึ่งเราได้ถ่ายโอนไปยังบุคคล/องค์กรอื่น เว้นแต่จะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ทางเทคนิค

  5. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมของผู้ใช้งาน
  6. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผู้ใช้งาน เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานคัดค้าน ซึ่งอาจรวมถึงเมื่อเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายหรือเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผู้ใช้งานเพื่อให้เป็นไปตาม ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ของเรา

  7. ) สิทธิ์ในการลบ
  8. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบ ทำลาย หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมไว้ในกรณีต่อไปนี้:

   1. ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมของผู้ใช้งานไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป
   2. ข) ผู้ใช้งานได้เพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งานในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และเราไม่มีมูลทางกฎหมายในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผู้ใช้งาน;
   3. ค) ผู้ใช้งานคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานรวบรวม และเราไม่มีเหตุทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของผู้ใช้งาน และ/หรือ
   4. ง) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างผิดกฎหมายภายใต้ PDPA

  9. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมของผู้ใช้งาน
  10. ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่รวบรวมได้ในสถานการณ์เมื่อ:

   1. ก) อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบที่รอดำเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมของผู้ใช้งานถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่
   2. ข) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เก็บรวบรวมซึ่งควรถูกลบหรือทำลายเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่ผู้ใช้งานขอจำกัดข้อมูลดังกล่าวแทน
   3. ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป แต่ผู้ใช้งานยังคงมีความจำเป็นต้องร้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง การปฏิบัติตาม การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ การป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และ/หรือ
   4. ง) เรากำลังดำเนินการตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผู้ใช้งาน
  11. สิทธิในการแก้ไข
  12. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน ไม่ผิดเพี้ยน หากเราปฏิเสธคำขอขอผู้ใช้งาน เราจะบันทึกการปฏิเสธดังกล่าวพร้อมเหตุผล

  13. สิทธิในการยื่นคำร้อง
  14. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนในกรณีที่เรา ผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา รวมถึงพนักงานหรือผู้รับเหมาของเราไม่ปฏิบัติตาม PDPA หรือการแจ้งเตือนหรือประกาศอื่นๆ ภายใต้ PDPA

  15. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
  16. ผู้ใช้งานสามารถเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ เว้นแต่ว่าเรามีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของผู้ใช้งาน เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบด้วยว่าการเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งานอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้งาน หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เรามอบให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้เป็นเพราะ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคล หากยังคงอยู่หลังจากการเพิกถอนความยินยอม อาจไม่เพียงพอสำหรับเราที่จะให้บริการทั้งหมดที่ผู้ใช้งานต้องการ หรือเราอาจต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานเปลี่ยนใจว่าต้องการให้เรามีหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้อย่างไร และต้องการเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแจ้งให้เราทราบได้ทุกเมื่อโดยทำตามขั้นตอนการถอนของเราที่เมนูลบบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน เมื่อเราได้รับคำขอให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งาน ในบางกรณี เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิ์ของผู้ใช้งานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา


 17. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 18. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่รวบรวมไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานรวบรวมและวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หากเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เป็นเวลานานเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือหากการเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนที่มีอยู่บางรายการจะทำให้เราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือทางเทคนิค เราจะยังคงปกป้องสิ่งนั้นต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  เรามีขั้นตอนเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาของเรา ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมของผู้ใช้งานและพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

  เราจะลบ ทำลาย ปิดบังอย่างถาวร หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษา หรือเมื่อเราต้องปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งานเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีการติดต่อเรา"


 19. การใช้คุกกี้
  1. เมื่อผู้ใช้งานโต้ตอบกับเราบนเว็บไซต์ของเรา เราจะรับและบันทึกข้อมูลในบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเราจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของเราจดจำผู้เยี่ยมชมที่กลับมาว่าเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำใครรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมเข้ามาที่เว็บไซต์ เบราว์เซอร์ประเภทใดที่ผู้เยี่ยมชมอยู่ ระบบปฏิบัติการใดที่ผู้เยี่ยมชมใช้ ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมและข้อมูลสตรีมการคลิกของผู้เยี่ยมชมและการประทับเวลา (ตัวอย่างเช่นหน้าเว็บที่พวกเขาดูเวลาที่เข้าถึงเพจและเวลาที่ใช้ต่อหน้าเว็บเพจ)
  2. คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งทำให้เราจำคุณได้ คุกกี้ที่วางไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นสามารถอ่านได้โดยเราเท่านั้นและคุกกี้ไม่สามารถเข้าถึงอ่านหรือแก้ไขข้อมูลอื่นใดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดเสนอตัวเลือกในการปฏิเสธคุกกี้ใดๆ และหากผู้ใช้งานปฏิเสธคุกกี้ของเราเราจะไม่รวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมนั้น
  3. หากผู้ใช้งานต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานอาจไม่สามารถเข้าสู่บางส่วนของเว็บไซต์ของเราได้

 20. ความปลอดภัยของข้อมูล
  1. ลากูน่า จ๊อบส์ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือการควบคุมของเราโดยจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงการรวบรวมการใช้การเปิดเผยการคัดลอกการดัดแปลง การกำจัดหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราอาจรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หรือตัวอย่างเช่นจะไม่มีรหัสที่เป็นอันตรายเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (เช่นไวรัสข้อบกพร่องม้าโทรจันสปายแวร์หรือแอดแวร์) ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์
  2. ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน แต่เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งถึงเราทางอินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการมือถือของเราได้ และเราขอให้ผู้ใช้งานใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ ใช้ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานใช้เบราว์เซอร์ที่ปลอดภัย
  3. หากเป็นไปได้ ผู้ใช้งานต้องรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งานให้ปลอดภัยและเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยหรืออนุญาตให้เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ใช้งานทราบหรือสงสัยว่ามีบุคคลอื่นรู้จักคุณ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือเชื่อว่าการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งานสูญหายถูกขโมยหรือถูกบุกรุกไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามหรือเกิดการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปได้ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดความปลอดภัยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ ฉ้อโกง

 21. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 22. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเราซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา


 23. ติดต่อเรา – คำติชม การเพิกถอนความยินยอม การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
 24. 13.1 หากผู้ใช้งาน

  1. ก) มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือนโยบายการปกป้องข้อมูลของเรา
  2. ข) ต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการปกป้องข้อมูลนี้ หรือ
  3. ค) ต้องการเข้าถึงและแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้:
   1. โทร: +66362300
   2. อีเมล์: lagunajobs@lagunaphuket.com

  13.2 โปรดทราบว่าหากบุคคลที่สามให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (เช่น ผู้อ้างอิง หรือบริษัทของคุณ) ผู้ใช้งานควรติดต่อบุคคลดังกล่าวโดยตรงเพื่อสอบถามข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และคำขอเข้าถึงและแก้ไขไปยัง ลากูน่า จ๊อบส์ ในนามของผู้ใช้งาน.

  13.3 หากผู้ใช้งานเพิกถอนความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานใดๆ หรือทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอของผู้ใช้งาน ลากูน่า จ๊อบส์ อาจไม่อยู่ในฐานะที่จะให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้งานต่อไป การจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อตกลงใดๆ กับ ลากูน่า จ๊อบส์ สิ้นสุดลง และผู้ใช้งานละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาหรือภาระผูกพันของผู้ใช้งาน ลากูน่า จ๊อบส์ ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายและการเยียวยา ในกรณีดังกล่าว


 25. กฎหมายที่ใช้บังคับ
 26. 14.1 นโยบายการปกป้องข้อมูลนี้และการใช้งานเว็บไซต์ของผุ้ใช้งานจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทยทุกประการ